Riksväg 66 avstängd mellan Tandö och Bu

Riksvägen är avstängd 9 maj till 12 juni. Under avstängningen går trafiken på västra sidan av älven

Dessa hållplatser angörs inte:

Pensionatet, Folkets Park, Bu norra, Hantverkshuset, Bu södra, Risätra, Rengården, Berisgården, Östra Lillmon, Knappstensvalla och Östra Ofors.

Skoltrafik till västra sidan finns dock.

Mer information.

 

Senast uppdaterad: 6 maj 2022