Frågor och svar om våra nya priser och zoner

När det gäller våra nya priser och zoner planerar vi just nu utifrån det uppdrag vi fått från Regionfullmäktige. Först ska ytterligare några detaljer utredas. Exempelvis exakt hur våra stadszoner ska se ut. Planerat införande av de nya priserna och produkterna är från den 1 mars 2024.

Efterhand som alla detaljer blir klara kommer vi att uppdatera informationen här på hemsidan.

Här hittar du frågor och svar om priser, produkter och hur ditt resande påverkas.

 

Senast uppdaterad: 21 november 2023