Resan mot en bättre kollektivtrafik

Vi har ett mål

Det ska vara enkelt att resa med Dalatrafik. Tidtabeller, zonindelning och principen för biljettpriserna ska vara lätt att förstå. Det ska gå att bo i en del av Dalarna och arbeta eller studera i en annan. Fler ska få en rikare fritid tack vare kollektivtrafiken. De som åker med oss ska känna sig trygga när de reser. Och de ska kunna lita på att de kommer fram i tid. Bussarna ska vara hela och rena och stanna där de ska. Vi ska hälsa dem som reser med oss välkomna ombord och se till att de litar på oss.

Därför har vi startat ett gemensamt förbättringsarbete där alla som jobbar i eller med kollektivtrafiken i regionen på olika sätt kan – och måste – bidra.

Bussiga listan. 34 punkter för en bättre kollektivtrafik

Punktlighet

Ej påbörjad

1. Bättre information till resenärer om vilka linjer som ansluter/väntar in varandra och var

Ej påbörjad

2. Bytestiderna och bussarnas körtider ska ses över. Resenärer ska ha tillräckligt med tid för att kunna byta buss. Turerna ska inte bli försenade.

Ej påbörjad

3. Inga bussturer ska starta för tidigt. Alla resenärer ska vara säkra på att bussen åker när den ska.

Ej påbörjad

4. Alla turer i stadstrafiken ska ha 90 procents punktlighet.

Ej påbörjad

5. Biljettförsäljning innan påstigning ska öka. Om fler resenärer köper biljett innan de går ombord underlättar det för bussen att gå i rätt tid

Ej påbörjad

6. Bättre samarbete vid vägarbeten och evenemang. Vid ett bättre samarbete mellan Dalatrafik, kommunerna och Trafikverket kan kollektivtrafiken prioriteras och rulla på.

Service och bemötande

Ej påbörjad

7. Dalatrafik ska öka sin närvaro på sociala medier och bli bättre på att snabbt svara på synpunkter.

Ej påbörjad

8. Ny tydligare och tillgänglighetsanpassad layout för tidtabeller tas fram.

Ej påbörjad

9. Alla bussar i linjetrafik ska ha en behaglig temperatur för resenärernas och förarnas bekvämlighet.

Ej påbörjad

10. Resenärer ska få rätt och tydlig trafikinformation i god tid via hemsida och app vid exempelvis trafikstörningar.

Ej påbörjad

11. Dalatrafik ska bli lättare att nå och ge återkoppling i god tid.

Ej påbörjad

12. Dalatrafik ska ha bättre dialog med resenärer och bli mer synliga vid exempelvis resecentrum och större hållplatser.

Ej påbörjad

13. Bättre underhåll av hållplatser. Alltid med korrekt och uppdaterad information.

Trygghet

Ej påbörjad

14 Alla förare ska vara utbildade och certifierade. Nyanställda förare ska vara certifierade inom 3 månader.

Ej påbörjad

15. Alla fordon ska vara hela, rena och i bra skick innan de sätts i daglig trafik.

Ej påbörjad

16. Alla förare ska ha genomgått utbildning i halkkörning.

Ej påbörjad

17. Ett utökat samarbete med polis och Dalarnas kommuner för att skapa en tryggare och säkrare kollektivtrafik.

Ej påbörjad

18. Resenärer ska lätt kunna hitta information om tillgängligheten på våra hållplatser.

Ej påbörjad

19. Våra hållplatstavlor ska visa korrekt och tydlig information.

Ej påbörjad

20. Arbeta för ökad trygghet på bussarna. Exempelvis via fler övervakningskameror.

Ej påbörjad

21. Bussarna ska alltid vara korrekt skyltade så resenärer vet om bussen är i trafik eller inte.

Trafikutbud

Ej påbörjad

22. Bättre information om förändringar i trafiken och varför förändringarna görs.

Ej påbörjad

23.Utökad marknadsföring och information av ny- och befintlig trafik.

Ej påbörjad

24.Ett basutbud ska tas fram så att länets innevånare vet vilken kollektivtrafik de kan förvänta sig.

Ej påbörjad

25. Kännedomen om flextrafiken ska öka. Tydligare kartor och tidtabeller.

Ej påbörjad

26. Stärka samarbetet med kommuner och Trafikverket för att möjliggöra kombinationsresor med bil eller cykel (pendlarparkering, cykelbanor).

Ej påbörjad

27. Restiden på våra starka pendlingsstråk (tåg och buss) ska sänkas för ökad konkurrenskraft.

Biljettutbud

Ej påbörjad

28. Bättre och tydligare regler vad som gäller för resor med skolkort. Det ska finnas tydlig information om vad som gäller när man glömt eller tappat sitt kort.

Pågående

29. En ny pris- och zonmodell ska tas fram och som är lätt att förstå.

Ej påbörjad

30. Nya och mer flexibla biljetter och kort. Det ska finnas flexibla biljetter för olika resbehov.

Ej påbörjad

31. Översyn av våra åldersgränser, studeranderabatter och övriga biljettregler.

Ej påbörjad

32. Förenklat och tydligt regelverk för våra biljetter/kort på tåg och buss.

Ej påbörjad

33. Nya färdbevis för sjukresor med buss och tåg ska tas fram.

Ej påbörjad

34. Appen ska få förbättrade funktioner, exempelvis ska det gå att ha periodkort i appen.

Senast uppdaterad: 15 november 2023