Lastarevägen Grängesberg (Ludvika)

Aktuella trafikstörningar

Hållplats Lastarevägen är permanent indragen. Gäller från 2022-12-11. Resenärer hänvisas till den nya hållplatsen Rättarevägen som finns vid korsningen Rättarevägen och Johan Groths väg.

TIMS ID: 248520

Hållplats Lastarevägen är flyttad 150 meter söderut mot korsningen Skolvägen/Stallbacken för buss linje 298 och 301 på grund av ordningsproblem. Gäller från 2022-05-30 kl 7:43 till 2022-12-10 kl 23:30.

TIMS ID: 230982

Senast uppdaterad: 11 mars 2021