Resekort Företag med nettolöneavdrag

Erbjud er personal att köpa Resekort Företag med avdrag på nettolönen. De får ett lägre pris på sina periodkort. Billigare pendling gör det lättare att rekrytera personal. Ni gör även en viktig insats för både miljön och medarbetarnas hälsa.


Ett upplägg alla vinner på

Ta chansen att bli en av Dalarnas attraktivaste arbetsgivare! Låt era medarbetare få möjligheten att spara pengar på sitt kollektivtrafikresande.

Vinsten för ert företag blir nöjdare och friskare medarbetare. Ni har också lättare att nå era miljömål.

Resekort Företag är ett årskort som gäller för obegränsat antal resor inom länet. Det gäller på Dalatrafiks bussar, Tåg i Bergslagen, Tågab och SJ:s fjärrtåg.

Ni erbjuder lägsta priset

Upplägget kostar inte ditt företag någonting. Medarbetarna betalar sina resekort genom avdrag på månadslönen. Eftersom avdraget görs från nettolönen är det inte en skattepliktig förmån.

Ni blir en uppskattad arbetsgivare. Era medarbetare får arbetspendla till en lägre kostnad.

Jämförelse resekort företag och periodkort

Priserna är inklusive moms.

 
Årskort resekort företag Pris/år Pris/månad Ordinarie pris
1 zon 3 816:- 318:- 557:-
Kommun 4 776:- 398:- 687:-
2 zoner 7 632:- 636:- 1 104:-
Län 11 136:- 928:- 1 607:-
Borlänge/Falun - Hofors 14 340:- 1 195:- 1 434:-
Dalatrafik län + X-trafik län 20 900:- 1 742:- 2 090:-


Våra zoner:

  • 1 zon gäller inom den zon ni väljer vid köpet.
  • Kommun gäller inom den kommun ni väljer vid köpet.
  • 2 zoner gäller i två zoner som ligger intill varandra men där du måste passera en kommungräns. Exempelvis om du åker mellan Borlänge och Falun köper du ett 2-zons periodkort..
  • Län gäller i hela Dalarnas län. Gäller på buss och tåg samt för viss trafik över länsgräns.

Fördelar

  • Nöjdare och friskare medarbetare
  • Lättare att rekrytera personal från andra kommuner
  • Nå era miljömål

Frågor och ansökan

Kontakta oss för mer information genom att skicka e-post till:
forsaljning@dalatrafik.se

Ansök om Resekort Företag med nettolöneavdrag.

Köp av Resekort Företag av privatperson

Privatpersoner kan köpa Resekort Företag. Vi fakturerar hela årskostnaden i början av perioden.

Senast uppdaterad: 25 januari 2024