Bakgrundsbild
QUICK SEARCH
Starting point and destination

From:

To:

BUS AND TRAIN ROUTES IN PHONE
Your phone numberResRobot
Buses and trains in Sweden

Kontaktpersoner
[2013-01-07] Writer:  Lars Grahn

 


Kontaktpersoner för dig som är journalist:  

Allmänna och övergripande frågor:
Claes Annerstedt, VD   
Tel: 0243-625 20
Mobil: 070-580 69 30
E-post:
claes.annerstedt@dalatrafik.se

Övriga frågor:
Bengt Benjaminsson, Trafikchef
Tel: 0243-625 30
Mobil: 070-619 08 79
E-post: bengt.benjaminsson@dalatrafik.se

Tomas Nordholm, Marknadschef   
Tel: 0243-625 25
Mobil: 070-373 06 25
E-post: tomas.nordholm@dalatrafik.se

Peter Holmberg, Chef Särskild kollektivtrafik
Tel: 0243-625 90
Mobil: 070-594 17 12
E-post: 
peter.holmberg@dalatrafik.se

Pär Selgeryd, Ekonomichef
Tel: 0243-625 40
Mobil: 070-552 40 30
E-post:
par.selgeryd@dalatrafik.se

Lars Grahn
, Informationsansvarig
Tel: 0243-625 71
Mobil: 070-614 25 71
E-post: 
lars.grahn@dalatrafik.se 

Bakgrundsbild
 
Copyright © 2014 Dalatrafik Bangårdsgatan 11, 781 29 Borlänge +46 (0) 243-625 00, Customer service: +46 (0) 771-95 95 95, kundservice@dalatrafik.se