Bakgrundsbild
QUICK SEARCH
Starting point and destination

From:

To:

BUS AND TRAIN ROUTES IN PHONE
Your phone numberResRobot
Buses and trains in Sweden

Organisation
[2014-02-11] Writer:  Lars Grahn

 


Dalatrafik är moderbolag i en koncern
där dotterbolagen Dalatrafik Service AB
och Dalatrafik Bussgods AB ingår.


Dalatrafik har sitt kontor i Borlänge.

VD är Claes Annerstedt som tillsammans med de fyra avdelningscheferna
Pär Selgeryd som ansvarar för ekonomi, Bengt Benjaminsson som ansvarar
för allmän kollektivtrafik, Peter Holmberg med ansvar för särskild
kollektivtrafik och Tomas Nordholm som är marknadsansvarig, utgör
företagets ledningsgrupp.

Organisationsschema AB Dalatrafik


Bakgrundsbild
 
Copyright © 2014 Dalatrafik Bangårdsgatan 11, 781 29 Borlänge +46 (0) 243-625 00, Customer service: +46 (0) 771-95 95 95, kundservice@dalatrafik.se