Svenska English

Orsa kommun

Direktbussar

Direktbussar heter de bussar som tillsammans med tåget binder ihop kollektivtrafiken i Dalarna. Direktbussarna ska gå stora vägen och med få stopp. Linjerna körs med bussar som har en högre standard.

Linje 141 Mora - Orsa - Edsbyn

 

Landsbygdsbussar

Landsbygdsbussarna går oftast med större bussar. Men i tidslägen med få resande kan det gå mindre fordon.

Linje 321 Mora - Bergkarlås - Orsa

Linje 341 Orsa - Stackmora - Skattungbyn

Linje 342 Orsa - Grönklitt 

Linje 343 Orsa - Digerberget

Linje 344 Orsa - Hornberga - Hansjö - Orsa

Linje 345 Orsa - Mässbacken - Skattungbyn

flextrafik symbol  Flextrafik

Flextrafiken kör endast från de hållplatser/adresser där det finns en bokning och alltid till givna målpunkter.

Flextrafiken måste alltid bokas och i regel 2 timmar innan avfärd. Resorna bokas via beställningscentralen 0774-44 00 00. Flextrafik samordnas med skoltrafik och övriga behov i Servicetrafiken; sjukresor, färdtjänst m.m.

Flextrafik i Orsa kommun >>>

Så här går bussarna vid Orsa busstation.