Svenska English

Mora kommun

Stadsbussar i Mora

Linje 51 Klockarhagen - Hånåkni - Lasarettet

Linje 52 Långlet - Selja - Lasarettet

Linje 53 Kråkberg - Lasarettet

Linje 54 Klockarhagen-Hånåkni - Lasarettet - Färnäs