Svenska English

Ludvika kommun

Stadsbussar

Bussarna som går inom Ludvika tätort kallas för Stadsbussar. Bussarna ska alltid vara lätta att komma på och av.

Linje 41 Hillängen - Centrum - Östansbo.

Linje 42 Resecentrum - Högberget- Knutsbo.

Linje 43 Resecentrum - Ludvika gård - Knutsbo. 

Direktbussar i Ludvika kommun

Direktbussar heter de bussar som tillsammans med tåget binder ihop kollektivtrafiken i Dalarna. Direktbussarna ska gå stora vägen och med få stopp. Linjerna körs med bussar som har en högre standard.

Linje 111 Söderbärke - Smedjebacken - Ludvika - Borlänge.

Linje 113 Grängesberg - Ludvika - Borlänge. 

Landsbygdsbussar

Landsbygdsbussarna går oftast med större bussar. Men i tidslägen med få resande kan det gå mindre fordon.

Linje 291 Ludvika - Gubbo - Smedjebacken.

Linje 292 Ludvika - Malingsbo. 

Linje 293 Ludvika - Hagge - Smedjebacken.

Linje 294 Ludvika - Blötberget - Sunnansjö - Nyhammar.

Linje 295 Ludvika - Nyhammar - Sunnansjö - Blötberget.

Linje 296 Ludvika - Morberget.

Linje 297 Ludvika - Fredriksberg.

Linje 298 Ludvika - Grängesberg.

Linje 299 Grängesberg - Sunnansjö. 

Linje 300 Grängesberg - Hörks hage.

flextrafik symbol  Flextrafik

Flextrafiken kör endast från de hållplatser/adresser där det finns en bokning och alltid till givna målpunkter.

Flextrafiken måste alltid bokas och i regel 2 timmar innan avfärd. Resorna bokas via beställningscentralen 0774-44 00 00. Flextrafik samordnas med skoltrafik och övriga behov i Servicetrafiken; sjukresor, färdtjänst m.m.

Flextrafik i Ludvika kommun >>>

Så har går bussarna vid Ludvika resecentrum.

Så här går bussarna vid Grängesbergs järnvägsstation.