Svenska English

Borlänge kommun

Landsbygdsbussar inom Borlänge kommun

Landsbygdsbussarna går oftast med större bussar. Men i tidslägen med få resande kan det gå mindre fordon.

Linje 211 Borlänge - Torsång - Ornäs/Milsbo

Linje 212 Borlänge - Gustafs - Säter 

Linje 213 Borlänge - Idkerberget - Rämshyttan

Linje 214 Borlänge - Spraxkya - Sellnäs - Koppslahyttan

Linje 215 Borlänge - Djurås - Mockfjärd

Linje 216 Borlänge - Djurås