Svenska English

Trafikförändringar 10 december 2017

Från och med den 3 november kan du söka de nya tiderna i vår reseplanerare och ladda hem din tidtabell som pdf eller beställa en personlig tidtabell.

De förändringarna som blir i Avesta kommun:

 • Hållplatsen Myntgatan försvinner. Resenärer hänvisas till hållplatsen Bryggaregatan eller Avesta Teatern.

Stadstrafiken
På grund av framkomlighetsproblem vid passage under järnvägsbron i Krylbo detta medför att linje 31 och 32 från nya körvägar och hållplatser.

Läs mer >>

Direkt- och landsbygdsbussar

 • Linje 101
  Natt trafiken mellan Borlänge och Avesta dras in pga av lågt resande.
  Sträckan Avesta busstation till Krylbo resecentrum försvinner från linjen. Resenärer som vill åka vidare till Krylbo resecentrum hänvisas att byta till stadslinjerna 31 och 32. 
  Hållplatsen Rutboleden försvinner från linjen och angör hållplatsen Månsbo backe i båda riktningarna. En pendelparkering för bilar och cyklar byggs vid Månsbo backe.
 • Linje 202
  Får utökad trafik mellan Horndal och By Kyrkby samt byarna runt Fornby då skollinje 959 öppnas upp för allmänheten.
 • Ny linje 205
  Skollinje 964 öppnas upp för allmänheten och ger nya resmöjligheter öster om By kyrkby.
 • Linje 267
  Får utökad trafik mellan Hedemora och Grådö då skollinje 955:s avgångar öppnas för allmänheten.
  Sträckan Avesta busstation till Krylbo resecentrum försvinner från linjen. Resenärer som vill åka vidare till Krylbo resecentrum hänvisas att byta till stadslinjerna 31 och 32. 
 • Flexlinje 434
  Alla turer har justerats för att få bättra anslutning till linje 32 vid Krylbo resecentrum.