Svenska English

Omläggning av körvägar i centrala Leksand

Berörda linjer: 255, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 908

Berörd hållplats: Leksand centrum

Eftersom ombyggnationerna av Leksandsvägen nu är färdigställda kommer linjetrafiken gonom Leksand att återgå till ordinarie linjesträckning med start den 4 september.

Detta innebär att det tillfälliga hållplatsläget på Sparbanksgatan tas bort och bussarna kommer istället att angära den nya hållplatsen Leksand centrum på Leksandsvägen.