Svenska English

Trafikläget

 • Buss linje 101 Borlänge Resecentrum - Gussarvsgatan flyttad hållplatsläge

  2017-03-20 22:15:00 - 2017-04-20 23:30:00

  Buss linje 101 Borlänge Resecentrum - Gussarvsgatan har flyttat på ett hållplatsläge på grund av angörningsproblem vid Borlänge Resecentrum. Turen avgår från hållplatsläge A på Borlänge Resecentrum (Ovanbrogatan).

 • Buss linje 13 Britsarvsskolan skolbusshållplats - Runnvägen kl 5:43 är försenad

  2017-03-27 05:38:00 - 2017-03-27 06:40:00

  Buss linje 13 Britsarvsskolan skolbusshållplats - Runnvägen kl 5:43 beräknas bli upp till 18 minuter sen på grund av vagnfel. För beräknad avgångstid från din hållplats, se realtidskylten eller Dalatrafiks reseplanerare.

 • Hållplats Leksand centrum är indragen och tillfälligt flyttad

  2016-09-05 07:00:00 - 2017-04-30 18:00:00

  Hållplats Leksand centrum är tillfälligt indragen för buss linje 255, 271, 272, 273, 274, 275, 276 och 277 på grund av vägarbete. Hållplats flyttas till Sparbanksgatan. Södra delen av Leksandsvägen kommer att stängas av för fordonstrafik. Vägarbetet beräknas pågå från 2016-09-05 kl 7:00 till 2017-04-30 kl 18:00.

 • Hållplats Övre Finnäset är indragen

  2017-01-23 01:00:00 - 2017-08-23 23:59:00

  Hållplats Övre Finnäset är tillfälligt indragen för buss linje 298 på grund av vägarbete. Gäller från 2017-01-23 kl 1:00 till 2017-08-23 kl 23:59. Närmaste hållplats är Stugusvägen och Lyviksberget