Svenska English

Färdtjänsten Dalarna

På uppdrag av Dalarnas kommuner ansvarar Region Dalarna för myndighetsutövningen gällande färdtjänsten i länet. Utredning och prövning av tillstånd för färdtjänst och riksfärdtjänst organiseras gemensamt genom Färdtjänsten Dalarna, som är en enhet inom Region Dalarna.

Färdtjänsten är en del av kollektivtrafiken i Dalarna
Färdtjänsten är ett komplement till linjetrafiken och går under benämningen serviceresa. Ett särskilt tillstånd krävs för att få åka med färdtjänsten, en reseform som bygger på samåkning och ingår i den anropsstyrda servicetrafiken. Av miljö- och kostnadsskäl planeras och samordnas färdtjänstresor med andra serviceresor. Resorna genomförs med olika typer av servicefordon beroende på hur färdtjänsttillståndet ser ut.

För mer information, blanketter och hur du kommer i kontakt med Färdtjänsten Dalarna besök vår hemsida www.regiondalarna.se/verksamhet/fardtjansten-dalarna

 
För mer information, blanketter och hur du kommer i kontakt med Färdtjänsten Dalarna gå in på Region Dalarna: