Svenska English

Beställningscentralen BC Dalarna

BC Dalarna tar emot beställningarna av all flextrafik, färdtjänst och annan servicetrafik.

Telefonnummer: 0774 - 44 00 00 (Går att ringa dygnet runt.)
fax: 0240 - 130 80

Om du har synpunkter på din resa:
Kundservice Tel: 0774-44 00 10
epost: servicetrafik@dalatrafik.se

Om du vill beställa återkommande resor t.ex. arbetsresor:
Fasta resor: 0240 - 69 54 44
e-post: fastaresor.ludvika@samres.se

Skol- och särskoleskjutsar:
Skolskjutsar: 0240 - 69 54 40
fax: 0240-130 80
e-post: skolresor.ludvika@samres.se