Svenska English

Resor som inte ersätts

Du får ingen ersättning när du väljer vård utanför Landstinget Dalarna enligt valfrihetsremiss.
Du får inte heller någon ersättning för resor till och från:

  • Hälsoundersökning som mammografi, gynekologisk hälsokontroll, friskintyg, vaccinationer
  • Besök vid mödra- och barnhälsovård
  • Egenträning/friskvård
  • Privat optiker
  • Frisersalong (utprovning av peruk eller toupé)