Svenska English

Att resa med funktionsnedsättning

Dalatrafiks mål är att alla människor ska känna att det är enkelt, tryggt och bekvämt att resa med oss. Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla och förbättra vår trafik och våra fordon så att vi kan tillgodose och göra kollektivtrafiken tillgänglig för alla.

I de större tätorterna har en stor del av våra hållplatser byggts om för att vara tillgängliga för personer med olika former av funktionsnedsättningar. Vi arbetar tillsammans med kommuner och andra väghållare med att öka tillgängligheten till och från hållplatser och resecentra.

Förarens ansvar
Busschauffören har ett särskilt ansvar för att se till att kunder med funktionsnedsättning kommer på och av bussen. De ska även hjälpa till med biljetthanteringen om du har svårt att klara det på egen hand.

Bekvämt
För att underlätta på- och avstigning för dig och alla andra har våra fordon i tätortstrafiken plant lågt golv utan trappsteg. I lansbygdstrafiken finns också så kallade lågentrébussar som är lätta att stiga på. Många av våra fordon har även rullstolsramp eller lift som gör det möjligt för dig i rullstol att komma ombord. Vårt mål är att ha den här typen av fordon i all landsbygdstrafik. Vi inför det i takt med att vi förnyar våra bussar.

Tydligt
Alla våra bussar är utrustade med en inre skylt som visar på nästa hållplats. Bussarna är också utrustade med hållplatsutrop som ropar ut nästa hållplats. Om dessa inte fungerar är det förarens ansvar att se till att du kommer av vid rätt hållplats.