Svenska English

Flextrafik i Hedemora

I Hedemora finns Flextrafik bara inom tätorten. Flexbussen går måndag – fredag 08:30-18:00 samt lördagar 10:00-14:00.

Din resa bokar du hos Dalatrafiks Beställningscentral tel 0774 - 44 00 00.

Du bestämmer själv var du vill bli hämtad och lämnad inom reseområdet. Fordonet har god framkomlighet och kan ta sig fram till nästan alla adresser, in på gårdar samt fram till entréer. I områden där det är olämpligt att köra in finns det en anpassad flexhållplats där du kan bli hämtad och/eller lämnad.

Du kan beställa din resa när som helst under dygnet. Vårt råd är att du ringer i så god tid som möjligt. Då är chansen större att du får resa på önskad tid. Din resa beställs genom att du ringer Dalatrafiks Beställningscentral på telefon 0774-440000 och avtalar en tid. Tiden du får av operatören vid din bokning är preliminär och kan komma att flyttas fram några minuter.