Svenska English

Flextrafik i Falun

När vi startade ny trafik 2014 var inte flextrafiken klar. Den flextrafik du hittar här på sidan är i den kompletteringstrafik som tidigare fanns i kommunen. Inledningsvis kommer flextrafiken i huvudsak att bestå av den här trafiken.

Efterhand som flextrafiken byggs ut kommer vi fortlöpande att bygga ut informationen här. Den nya flextrafiken kommer att bli sökbar i vår reseplanerare och ska gå att beställa som personliga tidtabeller.

Din resa bokar du hos Dalatrafiks Beställningscentral tel 0774 - 44 00 00.

Planera och boka din resa i god tid. Du kan göra din bokning tidigast 14 dagar före din resa. Om du åker varje dag så kan du göra en stående bokning och behöver bara höra av dig de dagar du inte åker. 

För att bli garanterad resan ska du boka resan senast 2 timmar före bussens avgångstid.
För alla anropsstyrda turer och flex som startar före kl. 08.00 på morgonen måste bokningen ske senast kl. 18.00 dagen innan.

Beroende på hur många som vill åka så kan resan gå lite olika vägar. Vid beställning får du en tid när
fordonet kommer och hämtar dig.

Dalatrafiks ordinarie taxa gäller.

Till Bjursås och Grycksbo. Björsbo, Hagen, Limbo, Rog m.fl till Bjursås Konsum. Larsarvet Nybo, Tansbo m.fl. till Grycksbo Drottningplan

Till Britsarvet, Falu centrum, Hosjö och Sundborn. Bergsgården, Gunnarsbo, Studsarvet m.fl. till Falun. Gringsbo, Kniva, Hagtäkt, Lisselbo, Svartskär m.fl. till Hosjö. Bäckarvet, Riset, Skuggarvet m.fl. till Sundborn

Till Enviken, Svärdsjö och Karlsbyheden. Backen, Björkbodarna, Grejsan, Klockarnäs, Lamborn, Linghed, Marnäs, Svabensverk, Ågs bruk, Örjebyn, Övertänger m.fl till Enviken. Born, Korsån, Ryggen m.fl. till Karlsbyheden. Gårdvik, Hillersboda, Lumsheden, Svartnäs, Vintjärn m.fl. till Svärdsjö.