Svenska English

Biljettkontroller

Dalatrafiks kontrollanter eller bussvärdar som de egentligen heter gör regelbundna biljettkontroller runtom i länet. De kontrollerar att du reser med rätt kort eller enkelbiljett. Du är som resenär skyldig att hålla ordning på giltigt färdbevis så att du kan visa upp det för dem. Om du saknar giltigt färdbevis så får du betala resans pris samt en tilläggsavgift på 700 kronor (plus administrationsavgift).

Har du synpunkter angående tilläggsavgiften gå in på sidan TYCK TILL och fyll i ditt ärende under "Din biljett".

Lag (1977:67) om tilläggsavgift i kollektiv persontrafik