Svenska English

Pris enkelbiljett (kontantbiljett) skolungdom 7-19 år Falun och Borlänge endast betalkort


 

Grundpris 25 kr
2 zoner 35 kr
3 zoner 45 kr
4 zoner 55 kr
5 zoner 65 kr
6 zoner 75 kr
7 zoner 85 kr
8 zoner 95 kr
9 zoner 105 kr
10 zoner 115 kr
11 zoner 125 kr
12 zoner 135 kr
13 zoner 145 kr
14 zoner 155 kr
15 zoner 165 kr
16 zoner 175 kr
17 zoner 185 kr

Pris enkelbiljett (mobilbiljett) skolungdom 7-19 år
 

Grundpris 20 kr
2 zoner 30 kr
3 zoner 40 kr
4 zoner 50 kr
5 zoner 60 kr
6 zoner 70 kr
7 zoner 80 kr
8 zoner 90 kr
9 zoner 100 kr
10 zoner 110 kr
11 zoner 120 kr
12 zoner 130 kr
13 zoner 140 kr
14 zoner 150 kr
15 zoner 160 kr
16 zoner 170 kr
17 zoner 180 kr

Pris enkelbiljett skolungdom 7-19 år
- köpt med reskassa

Grundpris 20 kr
2 zoner 28 kr
3 zoner 36 kr
4 zoner 44 kr
5 zoner 52 kr
6 zoner 60 kr
7 zoner 68 kr
8 zoner 76 kr
9 zoner 84 kr
10 zoner 92 kr
11 zoner 100 kr
12 zoner 108 kr
13 zoner 116 kr
14 zoner 124 kr
15 zoner 132 kr
16 zoner 140 kr
17 zoner 148 kr