Svenska English

Hur resekortföretag fungerar

Resekort Företag är ett årskort som gäller för obegränsade resor med bussar och tåg.
Du bestämmer vid köptillfället vilken giltighet kortet ska ha.

  • Period 1-zon gäller inom den zon du väljer vid köpet.
  • Period kommun gäller inom den kommun du väljer vid köpet.
  • Period 2-zon gäller i två intilliggande zoner (över kommungräns) som du väljer vid köpet.
  • Period län gäller i hela Dalarnas län samt för viss trafik över länsgräns.

Kortet kan ej avbrytas under pågående period. Kortet är helt opersonligt och kan på så vis användas av vem som helst på ert företag.

Priserna (exklusive moms) är för Länskort 9094 kr/år, för 1–zon kort 3071 kr/år, för 2–zon kort 6085 kr/år samt för Kommunkort 3811 kr/år.

En summa som vi fakturerar i periodens början. Summan kan faktureras alla företag. (Privatpersoner betalar  hela årskostnaden mot fakturabetalning i periodens början.)

I samarbete med SJ/Tåg i Bergslagen kan ni använda Resekort Företag för resor med Tåg i Bergslagen inom Dalarnas Län.

För resor utanför Dalarna se www.sj.se

Läs foldern och skriv ut din beställning här.
Så här mycket sparar man med Resekort Företag