Svenska English

RESEINFORMATION FÖR RESOR MED DALATRAFIK – allmänna resevillkor.

För att din resa ska bli så enkel och komfortabel som möjligt är det bra om du vet vilka bestämmelser och villkor som gäller när du reser med oss. I och med att du köper en biljett av oss har ett avtal slutits som innebär vissa rättigheter och förpliktelser.

Vilket ansvar Dalatrafik har för att resan ska motsvara dina förväntningar och vad du som resenär bör tänka på i samband med resan framgår av resevillkor.

Bestämmelserna gäller för samtliga resor med Dalatrafik inom Dalarna och reglerar de frågor som uppkommer mellan Dalatrafik och dess kunder i samband med dessa resor.