Svenska English

Dalatrafiks kundservice 

Telefon: 0771-95 95 95

E-post: kundservice@dalatrafik.se

Adress:
 Box 924, 781 29 Borlänge

Trafikupplysning och frågor om en pågående resa
Dygnet runt

Kundsynpunkter - Linjetrafik
Vardgar kl. 07.00-18.00

Dalatrafiks beställningscentral

Beställningscentralen tar emot beställningarna av all flextrafik, färdtjänst och anna servicetrafik.

Telefon: 0774-44 00 00

Beställning av trafik
Dygnet runt

Kundsynpunkter - Servicetrafiken
Telefon: 0774-44 00 10
E-post: servicetrafik@dalatrafik.se

Vardagar kl.07.00-18.00

När kundservice har stängt
När vi har stängt så kan du koppla dig vidare till trafikledningen. De ge dig trafikupplysning om när bussarna går och hjälpa dig om din buss inte kommer.

Vill du lämna synpunkter eller ställa frågor om t.ex. våra kort och biljetter får du återkomma under kundservice ordinarie öppetider.