Svenska English

Regionalt Trafikförsörjningsprogram för Dalarnas län 2015-2019
Den regionala kollektivtrafikmyndigheten i varje län ansvarar för att det upprättas och fastställs ett regionalt trafikförsörjningsprogram. Detta är Dalarnas första regionala trafikförsörjningsprogram.

Borlänge stadstrafik – Utvärdering och utveckling
Trivector Traffic har under våren 2011 fått i uppdrag av Borlänge Energi att utvärdera och ge förslag på utveckling av Borlänges stadstrafik. Efter linjeomläggningen 2007 har resandet i stadstrafiken ökat kraftigt vilket är glädjande men också en stor utmaning. Följande rapport beskriver kortfattat vad som har hänt sedan 2007, vilka problem och utmaningar som finns idag. Utifrån detta läge ges förslag på tillvägagångssätt för en fortsatt utvecklad stadstrafik i Borlänge.

Borlänge stadstrafik – Utvärdering och utveckling >>>

Utvärdering av avgiftsfri kollektivtrafik i Avesta
Avesta kommun har sedan juni år 2012 haft avgiftsfri kollektivtrafik inom kommunen. Detta har gjorts i syfte att öka resandet med kollektivtrafik och minska biltrafikens utsläpp. Försöket har även tjänat till att göra det enklare att resa kollektivt. Försöket planeras att fortgå som längst fram till den sista juni 2014. Avesta kommun har under våren och sensommaren år 2013 genomfört en utvärdering av försöket. Den anropsstyrda kompletteringstrafiken har dock inte ingått i utvärderingen.

 Utvärdering av avgiftsfri kollektivtrafik i Avesta >>>