Svenska English

Kollektivtrafiksverige samlas i Borlänge för erfarenhetsutbyte kring eldrivna bussar

Förutsättningarna för eldrift ökar och allt fler tror på eldrift inom kollektivtrafiken. Framför allt kan eldrift ha en avgörande betydelse för stadsmiljön och luftkvaliteten samtidigt som det innebär ett betydande steg mot en målet en fossiloberoende transportsektor. Det finns dock fortfarande vissa svårigheter att få ut eldrivna bussar i verklig körning. Många frågor finns kring laddning/laddinfrastruktur, batterier och deras livslängder, utbud/modeller, hur lång räckvidd som behövs på elbussarna i en given stad etc.

Upplägget för detta seminarium är ett erfarenhetsutbyte, där vi lär av varandra och diskuterar kring hur vi kan samverka mer framöver för att öka kunskapen om möjligheter samt hjälpa varandra att gå från ord till handling för att få fler elbussar att rulla i kollektivtrafiken.

Dalatrafik, GreenCharge, Electrodriving, olika leverantörer bl.a. VDL och Vattenfall, Trafikverket m.fl. är på plats och presenterar erfarenheter, visioner, nyheter, möjligheter etc.

Vid pressinformationen kommer vi bland annat berätta om Dalatrafiks elbussar som kommer att gå i trafik i Hedemora och Ludvika från och med nästa vecka.

Datum: torsdag 10 mars 2016
Tid: kl.11.30
Plats: Quality Hotel Galaxen, Jussi Björlings väg 25, Borlänge

Närvarande:
Bengt Benjaminsson, produktionschef Dalatrafik, tel: 070-619 08 79
Jonas Lööf, projektansvarig Miljöfordon Syd, tel: 0706-55 07 71
Mats Andersson, Electrodriving, tel: 070-665 26 20

För hjälp med fria pressbilder och/eller specifika intervjuer kontakta:
Stefan Nilsson, Miljöfordon Syd, tel: 070-339 91 11 (tillgänglig utanför kontorstid)

 

Foto: Stefan Nilsson/GreenCharge