Svenska English

Pressinfo 2016-02-09

Ökat resande under 2015 men vårt förtroende bland allmänheten i Dalarna är fortfarande lågt.

Under 2015 ökade resandet på Dalatrafiks bussar med drygt 5 %. Ett trendbrott efter några år av minskat resande. Däremot har vi inte ännu lyckats vända allmänhetens förtroende för Dalatrafik. Det ligger fortfarande kvar på en låg nivå.

Idag den 9 februari presenterar Svensk kollektivtrafik resultatet av den rikstäckande marknadsundersökningen Kollektivtrafikbarometern. Våra kunder är fortfarande nöjda med sin senaste resa. När det gäller den ger oss 80 % av resenärerna betyget 4 eller 5 på en 5-gradig skala. En siffra som varit stabil sedan den började mätas. Däremot har allmänhetens och våra resenärers samlade förtroende för Dalatrafik sjunkit med ytterligare någon procentenhet sedan 2014. Bland våra resenärer är det nu 56 % som ger oss betyget 4 eller 5. Bland i allmänheten är motsvarande siffra 35 %. 

- Utvecklingen är inte ny säger Dalatrafiks vd Conny Strand. Vi har sett en dalande utveckling sen 2006 då vi fick en ny entreprenör och 2014 när vi startade ett nytt trafiksystem sjönk allmänhetens förtroende för oss ytterligare. Starten av den nya trafik som byggde på direktiv från Region Dalarna blev omdebatterad och vi fick många synpunkter där resenärer inte tyckte att den nya kollektivtrafiken levde upp till deras förväntningar. Vi har löpande gjort förändringar och kompletteringar sedan trafikstarten och ser en positiv effekt av detta i form av ökat resande. 2015 ökade resandet med 5,4 % och många resenärer upptäckte våra snabba direktbussar för pendling till skola och arbete.

- Vi har också sett en uppåtgående trend i Kollektivtrafikbarometern sista halvåret 2015 men vi har långt kvar till de resultat vi vill uppnå, fortsätter Conny Strand. Under våren ska därför hela företaget involveras i ett arbete där vi tillsammans går ut och möter våra resenärer, förarna och allmänheten. Detta ska resultera i en ny verksamhetsplan för de kommande åren. I sommar träder också nya avtal med entreprenörerna i kraft. I dessa finns en incitamentsdel som ger bussentreprenörerna ett ännu större intresse att öka antalet resenärer. Vi är övertygade om att dessa åtgärder kommer att bidra till att återskapa det förtroende vi tappat de senaste åren.

För mer information:

Conny Strand, vd Dalatrafik.
Tel: 0243-625 20
Mobil: 070-670 80 25
E-post: conny.strand@dalatrafik.se

Slutrapport kollektivtrafikbarometern