Svenska English

Färdtjänst

På uppdrag av Dalarnas kommuner ansvarar Landstinget Dalarna för myndighetsutövningen gällande färdtjänst och riksfärdtjänst i länet. Utredning och prövning av tillstånd för färdtjänst och riksfärdtjänst organiseras genom kollektivtrafikförvaltningen.

Vad är färdtjänst?
Färdtjänsten är ett komplement till linjetrafiken och ett särskilt tillstånd krävs för att få resa med färdtjänsten. Färdtjänsten är en reseform som bygger på samåkning och ingår i den anropsstyrda servicetrafiken. Av miljö- och kostnadsskäl planeras och samordnas färdtjänstresor med andra serviceresor som exempelvis sjukresor. Resorna genomförs med olika typer av servicefordon beroende på hur färdtjänsttillståndet ser ut. Du får resa obegränsat med färdtjänsten i hela Dalarnas län samt upp till 30 kilometer utanför länsgränsen inom Sverige

För att beviljas färdtjänst krävs att funktionsnedsättningen beräknas ha en varaktighet på minst tre månader. Det är funktionsnedsättningens omfattning som avgör om du har rätt till färdtjänst. Färdtjänst kan inte beviljas på grund av att allmän kollektivtrafik saknas eller är dåligt utbyggd.

Ledsagare i färdtjänsten
Den som behöver hjälp under resan i fordonet kan beviljas ledsagare. Behovet av hjälp under resan måste utförligt beskrivas i ansökan.

Vad är riksfärdtjänst?
Riksfärdtjänst innebär ersättning för personer som har merkostnader vid resa på grund av en stor och varaktig funktionsnedsättning.

Utgångspunkten för bedömning är alltid allmänna kommunikationer. Resa med taxi/specialfordon kan bli aktuellt först om sökanden inte klarar någon form av allmänna kommunikationer, inte ens med hjälp av ledsagare. Riksfärdtjänst ska inte beviljas för att befintliga kommunikationer går för sällan eller vid fel tid, att det är långt till hållplatsen eller att lokal anslutning saknas. Det är funktionshindrets svårighetsgrad som avgör vilket färdmedel som får användas samt behovet av ledsagare.

Observera att ledsagare anordnas av resenären själv.

Så här söker du
Du som är folkbokförd i kommun i Dalarna kan ansöka om färdtjänst och riksfärdtjänst hos oss?

Alla ansökningar om tillstånd för färdtjänst och riksfärdtjänst skickas eller mejlas till Kollektivtrafikförvaltningen Färdtjänst

Medicinskt utlåtande
Om utredningen behöver kompletteras med medicinskt utlåtande skickar Kollektivtrafikförvaltningen en skriftlig begäran till den sökande om detta. Blankett tillhandahåller Kollektivtrafikförvaltningen Färdtjänst.

Handläggningstiden för nya ansökningar om färdtjänst är i dagsläget cirka 12 veckor. Ansökan om riksfärdtjänst ska vara Kollektivtrafikförvaltningen färdtjänst tillhanda senast 3 veckor innan avresa.

Vi skickar ingen bekräftelse på att din ansökan har inkommit till oss.

Skicka ansökan till:
Landstinget Dalarna
Kollektivtrafikförvaltningen Färdtjänst
Box 10015
781 10 Borlänge

Du beställer din färdtjänstresa hos Dalatrafiks Beställningscentral.

Telefonnummer är 0774-44 00 00

Färdtjänst med Dalatrafiks linjebussar
Du som är beviljad färdtjänst och har möjlighet att resa med Dalatrafiks ordinarie linjebussar kan hos Kollektivtrafikförvaltningen Färdtjänst beställa kortet »Dalatrafik – Färdtjänst«. Kortet gäller för resor i linjetrafiken inom hela Dalarna, för en kostnad motsvarande endast 1 zon oavsett resans längd och eventuella byten. Ingen förbokning av resan behövs utan du kan åka från vilken hållplats eller vilket resecentrum som helst i länet. Dessutom får du ta med en ledsagare kostnadsfritt. Kortet är personligt och gäller endast tillsammans med fotolegitimation.

Har du frågor om färdtjänst och riksfärdtjänst?

Kontakta Kollektivtrafikförvaltningen Färdtjänst, telefon 0243-31 81 60. 
Telefontider: Måndag-fredag kl. 10:00-12:00
Mejl fardtjanst@dalatrafik.se

Se även våra broschyrer för mer information.

Sjukresor 
Sjukresa är resor till och från landstingets vårdinrättningar. För behov av sjukresa med taxifordon kontakta din vårdgivare.

Sjukresor >>>

Resor som betalas av annan
För resor som bekostas av det allmänna, till exempel skolskjuts och sjukresor får färdtjänsten inte användas. Detta avser även resor som bekostas av Försäkringskassan eller försäkringsbolag.

Så här säger lagen:

Färdtjänst >>>

Riksfärdtjänst >>>